петък, 29 януари 2016 г.

Игри и занимания за цялостно развитие на тялото и ума създадени чрез опит

НОВИЯ НИ САЙТ - РЕАЛНИ ЗАНИМАНИЯ, ДОБРИ УМЕНИЯ(натисни)

Актуални новини и събития на СКАЙГЕЙМС - представяния, курсове, занимания, книги и др.
Повече от 10г., ние създаваме подвижни и логически игри за деца, помагащи за изграждане на добри умения за самостоятелна и групова работа. Движението е от жизненост, а тя е от свобода на мисълта...Нашите игри са създадени да създават у децата естествена свобода на ума, която ги защитава от лоши мисли/предразсъдъци, прави ги здрави и способни.

Референции(препоръки) - виж тук Имаме възможност да организираме групови и индивидуални занимания на подвижни и логически игри за групи(класове) и индивидуално - виж тук
За контакт  Ангел Ангелов: skystarsgames@gmail.com               
 

Това сме направили до сега - виж тук

Организираме ръкоделни занимания, за създаване на трудови навици и умения - виж тук.

Заниманията организирани от Ангел Димитров Ангелов, са умела комбинация на разнообразни игри - подвижни и логически с гатанки и поучения и практиктични ръкоделни занимания.
За контакт: skystarsgames@gmail.com

 Новия албум с книги игри на Скайгеймс
 Подвижни + Логически с гатанки + Книжен театър с поучения - система на Ангел Ангелов за подсилване на интелигентността - виж тук
 Презентация на системата от игри вижте тук
 Референции виж тук.    Книги & eл.книги от системата виж тук.
 Нашия опит виж тук  Повече за нас
 Наши сайтове: www.skystarsgames.net & www.skystarsgames.com
За контакт Ангел Ангелов: skystarsgames@gmail.com

Подвижните и логическите игри са естествено създадени-чрез игра, с цел - цялостно развитие на тялото и ума. Те неусетно изграждат у играчите усещане за екип и развиват добри умения, чрез създаване на реални случки и обстоятелства. Игрите преборват страха, гнева и агресията чрез изграждане на толерантност и доверие между играчите, което ги прави ентусиазирани и предприемчиви, за придобиване на по-добри успехи.
Всяка събота занимателно-логически игри в Столична библиотека Филиал“Студентски“
 Обобщение от представянето на системата с игри на 29.02.2016г. виж тук.
 Възможни са индивидуални и групови занимания.
 Вижте как провеждаме игрите тук 
 За контакт skystarsgames@gmail.com


Системата от игри е създадена, чрез реален опит(повече от 8г.), да изгражда у децата(играчите) стабилно здраве и бистър ум, неусетно за самите тях, които ги играят захласнати от интересните ситуации(задачи). Това са игри за цялостно развитие на тялото и ума. Това са игри за преборване на страха, гнева и агресията. Възможно е да се провеждат,  както индивидуални, така и групови занимания. От есента на 2014г. до сега, сме гостували в девет града, в над 30 училища и няколко детски градини и занимални, което допринесе за усъвършенстване на игрите и на самите нас.

Колкото повече разнообразни групови и самостоятелни подвижни и логически игри се играят, толкова по голяма устойчивост към страха придобиват играчите.

Това е и основната цел на системата от игри, която сме създали да създаде различни ситуации(обстоятелства), чрез които играчите да преминат през определени препятствия, които ще изградят у тях необходимите знания от опит, чрез които се преборва страха... (повече за връзката м/у страха и болестите виж тук)

Организираме игри за групи и индивидуално виж тук
Живот (обучение) с добро мото и движение, създава радост и жизнени сили у децата и възрастните, виж тук
Книги от системата с игри виж тук.
Електронни книги от системата с игри виж тук.
Електронни игри с гатанки вижте тук.
Видео клипове с подвижни и логически игри виж тук.
Нашия курс за умело преподаване виж тук.
Конкурса “умелите деца“, виж тук.
Игри с движение и гатанки, виж тук
Книжен театър, виж тук.
Детски кът за сръчни и умни деца, виж тук.
Система игри за училища и детски градини, виж тук.
Книги със сувенири за подаръци
Видео от Столична библиотека, Филиал“Студентски“
Видео от представяне на игрите в Кино “Влайкова“ вижте тук.
Представянето на системата с игри на 29.02.2016г. виж тук.
За контакт Ангел Ангелов: skystarsgames@gmail.com

сряда, 9 декември 2015 г.

Автобиография на Ангел Ангелов


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
инж.Ангел Димитров Ангелов
 

 България, гр.София,
Социална мрежа/чат Facebook: https://www.facebook.com/daitagames
Пол мъж | Дата на раждане 17/10/1973г. | Националност Българин

 

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО СЕ КАНДИДАТСТВА
ПРОФИЛ
ПРЕДПОЧИТАНА ДЛЪЖНОСТ
ОБУЧЕНИЕ, ЗА КОЕТО СЕ КАНДИДАТСТВА
Изпълнителска позиция – изследване, проучване, проектиране, внедряване, обучение, организиране, планиране и изграждане в обществени сектори и фирми работещи обществени дейности.

 

ТРУДОВ СТАЖ
 

 

 

от м. 07.2015 г.,
Собственик и Управител на дружество СКАЙГЕЙМС ЕООД
 
Създава, популяризира и организира подвижни и логически игри, и образователни ел.игри за деца. Автор на система образователни игри, за по добра логика и асоциации. Провежда игри по заявка на училища и детски градини. Провежда ателиета(занимания) в училища, за изработка на сувенири. Разпространение на книги-игри от системата на електронен и хартиенен носител в разпространителската мрежа в София и в страната. Развива образователно електронни игри. Виж:   skystarsgames.blogspot.com ,  www.skystarsgames.net ; https://sites.google.com/site/atelieskygames/home
 
 

 

2013-2015 г.
Автор на иновации в образованието- писател - внедряващ иновациона система от игри за деца. Създател на дружество Даита ЕООД.
 
Създава, популяризира и организира подвижни и логически игри, за деца. Консултант в развитието на дейностите на дружеството. Провежда демонстации на игри в над 30 училища и детски градини в София и в страната.  Виж: www.skystarsgames.net
 
 

 

2008 – 2013
Изследовател на старата Българска култура, писател на хонорар
 
Над 30 книги и публикации: изследвания и издания в областите на: Тракийската култура, Старобългарската култура, Българското народно творческтво,  Детското възпитание и образование. Създава, популяризира и организира подвижни и логически игри, за деца от 2010-2015 г. Създава и провежда книжен театър в читалище “Цар Борис 3“. Виж: www.skystarsgames.net, http://sites.google.com/site/vaspitanie/; http://sites.google.com/site/vaspitatelniigri/ 
 

 

2007-2008
Управител на дружество Джипикомс (сега МАППРОЕКТ ООД).
 
Иновационна фирма за геопозициониране на подвижни обекти(атомобили и др.), създадена от авторски колектив. http://www.mapproject-bg.com/
 

 

 

 

2006 -2007
Съавтор и съсобственик на дружество Джипиком ООД (преименувано на Джипикомс България)
 
Иновационна фирма в сферата на радиокомуникациите и геопозиционирането.
Организира развитието и работата на фирмата. Създава възможности и организация изискванията на клиентите да станат изпълними от дружеството.

 

2003-2005 г.
Съавтор и участник в иновационен проект към Технически университет, гр. София
 
Име на проекта „САЛУ (система за автоматизирано логистично управление)”
Прави проучвания за възможности за развитие спрямо нуждите на обществото и планове(проекти) за тяхното реализиране от екипа. Организира развитието и работата на екипа.
 

 

2004-2006 г
Инженер по Телекомуникации към БТК (сега Виваком)
 
Създаване на електронен кадастър на оптичната мрежа на БТК за гр. София, отговаря за проучване на свързването на новите сгради с оптичната мрежа на БТК. Съдейства за свързване на цифровия кадастър на БТК с електронния кадастър на общината. Обучава на стажанти по лятна стажантска програма.
 

 

2003-2004 г.
Контрольор Телекомуникации в БТК гр. София
 
Отговаря за цифровизиране на паспортизацията на кабели и съоръжения намиращи се в колекторите на БТК гр София.
 

 

 

1999-2001 г.
Механик  в Строителен отдел на БТК, грСофия
 
Организира изпълнение на строителните работи и следи за качеството на изпълнение на строителните работи от строителни фирми в сградите на БТК, свързан с монтажа на цифрови централи и съоръжения в сградите на БТК гр.София.
 

 

 

1994 -1999 г.
Шлосер в служба строителство и ремонти, в БТК, гр. София
 
Организира и извършва авариини ремонти в сградите на БТК гр.София
 

 

1993-1994 г.
Общ работник в Строителна фирма ЕТ “Алена“
 
Извършва общи неспециализирани, строително монтажни работи
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
 

                     

 
  Бакалавър, Комуникационна техника и технологии, ТУ София 2000-2004 г.,  
 
 
  Специалист по “Комуникационна техника  и технологии“, Висше училище по телекомуникации София 1996-2000 г .
   

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ     
Организираност, иновативност, постоянство, точна преценка, мотивационни умения,  комуникативност, организаторски умения, добра работа в екип.

 

Майчин език
Български
 
 
Други езици
РАЗБИРАНЕ
ГОВОРЕНЕ
ПИСАНЕ
Слушане
Четене
Участие в разговор
Самостоятелно устно изложение
 
Английски
начално
начално
слабо
много слабо
много слабо
 
 
Руски
начално
начално
слабо
слабо
много слабо
 
 
 
 

 

Комуникационни умения
Много добри комуникационни възможности. Работа се с работници, инженери, специалисти, архитекти, служители,  деца, родители, учители, директори. Придобити от опит(виж заеманите длъжности и приложенията)

 

Организационни / управленски умения
  Добри умения, придобити от опит

 

Професионални компетенции
  Работа със служители от всички нива. Много добри умения в сферата на телекомуникациите, продажбите, географските услуги, продажбите на електронни и хартиени книги,  психология на човека-организиране на “единство на екипа“, детска психология, организиране на подвижни и логически игри за придобиване на умения, провеждане на курсове и семинари, индивидуални и групови обучения.

 

Дигитални компетенции
  Добра работа с инструментите на Microsoft Office, GIS, CDR, Web и др.

 

Други умения
Добра възприемчивост и усет за нещата, бързо възприемане и вникване в ситуацията, водене на обучения и курсове в областите на компетентност

 

Свидетелство за управление на МПС
 
  А, B, С – голям стаж в градски и извън градски условия

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 

 

Публикации
Презентации
Презентации   
 
 
Книги
         
Курсове
и семинари
                
книги, ел.книги,  skystasrsgames.net
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ
 

 

 
Въведете списък на приложенията към Вашата автобиография. Например:
  копия на дипломи и сертификати: http://skystarsgames.blogspot.bg/2015/11/blog-post_23.html
  препоръки от работодатели :  http://skystarsgames.blogspot.bg/2015/11/blog-post_20.html